Tekstiilikunst

Meist

MTÜ Eesti Tekstiilikunstnike Liit

on professionaalsete tekstiilikunstnike loominguline ühendus, mis asutati 15. veebruaril 1993. 
Ühingu eesmärkideks on Eestis kujunenud tekstiilikunsti traditsioonide põlistamine ja edasiarendamine. Ühingu liikmete loomingulise tegevuse toetamine ja ergutamine. Tekstiilikunstialase hariduse arendamine ja konsultatsioonide andmine, erialase kunstiõpetuse ja enesetäiendamise korraldamine. Eesti tekstiilikunsti tutvustamine kodu- ja välismaal, tekstiilikunstiga seotud informatsiooni kogumine ja vahendamine.

ETeKLi liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ja kunstiteadlased ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega toetavad ühingu põhikirjalisisi eesmärke.

ETeKLi auliikmeks on Eesti kunsti ja ühingu ees erilisi teeneid omavad isikud.

ETeKLi juhatus: Aet Ollisaar (juhataja); Heleri Alexandra Sits, Maryliis Teinfeldt-Grins, Ene Pars, Reet Talimaa

Kontakt
Juhataja: Aet Ollisaar
tekstiilikunst@gmail.com
ETeKLi aadress:
Vabaduse väljak 6
Tallinn

Põhikiri.


Tekstiilikunstnike tegemisi pildis aastatel 1990-2008. Maasike Maasiku ettekande visuaale tekstiilikunsti seminaril ETDMis. 2008.


Liikmeks astumine

ETeKL liikmeks astumine ja väljaarvamine toimub üldkoosoleku otsusega reeglina üks kord aastas.

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liikmeks astumiseks esitab kandidaat liidu juhatusele avalduse, portfoolio ja kahe ETeKL liikme kirjaliku soovituse hiljemalt 15. maiks. Dokumendid palume saata meiliaadressile tekstiilikunst@gmail.com.

Portfoolio võib esitada digitaalselt või ka paberkandjal, samuti võib kandidaat vajadusel esitada lisamaterjale. Paberkandjal esitatavad materjalid tuleb tuua hiljemalt 15. maiks

Eesti kunsti ja Ühingu ees erilisi teeneid omavatele füüsilistele isikutele võib üldkoosolek omistada Ühingu auliikme nimetuse. Ühingu auliikmetel puudub õigus algatada üldkoosoleku kokkukutsumist (st. hääleõigus üldkoosolekul ning olla valitud Ühingu organitesse). Kui auliikme nimetus omistatakse Ühingu liikmele, siis käesolevas lõigus sätestatud piirangud tema kohta ei kehti. Auliige on vabastatud liikmemaksust.


Liikmemaks

Liikmemaks 20€/aasta
Pensionäridel 10€

MTÜ Eesti Tekstiilikunstnike Liit
Registrikood: 80085418
Vabaduse väljak 6
Tallinn 10146

a/a EE332200221013989379
Sularahas saab maksta Eesti Kunstnike Liidu kontoris.