Tekstiilikunst

Meist

MTÜ Eesti Tekstiilikunstnike Liit

on professionaalsete tekstiilikunstnike loominguline ühendus, mis asutati 15. veebruaril 1993. 
Ühingu eesmärkideks on Eestis kujunenud tekstiilikunsti traditsioonide põlistamine ja edasiarendamine. Ühingu liikmete loomingulise tegevuse toetamine ja ergutamine. Tekstiilikunstialase hariduse arendamine ja konsultatsioonide andmine, erialase kunstiõpetuse ning enesetäiendamise korraldamine. Eesti tekstiilikunsti tutvustamine kodu- ja välismaal, tekstiilikunstiga seotud informatsiooni kogumine ja vahendamine.

ETeKLi liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ja kunstiteadlased ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega toetavad ühingu põhikirjalisi eesmärke. 

Eesti kunsti ja Ühingu ees erilisi teeneid omavatele füüsilistele isikutele võib üldkoosolek omistada Ühingu auliikme nimetuse. Ühingu auliikmetel puudub õigus algatada üldkoosoleku kokkukutsumist (st. hääleõigus üldkoosolekul ning olla valitud Ühingu organitesse). Kui auliikme nimetus omistatakse Ühingu liikmele, siis käesolevas lõigus sätestatud piirangud tema kohta ei kehti. Auliige on vabastatud liikmemaksust.

ETeKLi juhatus: Aet Ollisaar (juhataja); Heleri Alexandra Sits-Tamme, Maryliis Teinfeldt-Grins, Ene Pars, Reet Talimaa


Liikmeks astumine

ETeKL liikmeks astumine ja väljaarvamine toimub üldkoosoleku otsusega reeglina üks kord aastas.

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liikmeks astumiseks ootame avaldusi liidu juhatusele koos portfoolio ja 2 soovituskirjaga hiljemalt 20. maiks.


TUTVU TINGIMUSTEGA


Liikmemaks

Liikmemaks 20€/aasta
Pensionäridel 10€/aasta
Liikmemaks tuleb tasuda jooksva aasta esimese kvartali jooksul.

MTÜ Eesti Tekstiilikunstnike Liit
Registrikood: 80085418
Vabaduse väljak 6
10146 Tallinn

a/a EE332200221013989379
Sularahas saab maksta Eesti Kunstnike Liidu kontoris.


AuliikmedTekstiilikunstnike tegemisi pildis aastatel 1990-2008.

Maasike Maasiku ettekande visuaalid tekstiilikunsti seminaril ETDMis aastal 2008: