Tekstiilikunst

Vabadus

ETeKLi aastanäitus
VABADUS toimub Tartus galeriis Noorus
23. märtsist 18. aprillini 2020.
Vabadus kui takistuste ja piirangute puudumine, samas kohustused ja reeglid ei jäta meid maha. Vabadus millestki, vabadus millekski. Väljendusvabadus. Vaba, kui lind või lindprii. Priius, kallis anne, taeva kingitus! Uka-uka mina prii!

Ootame töid, mis seostuvad tekstiili kui väljendusvahendiga kontseptsiooni, materjali või tehnika kaudu. Seekord ei ole töö valmimise aeg piiratud, kuid teos ei tohi olla varasematel aastanäitustel eksponeeritud. Töö maksimaalne suurus võib olla 3 x 3 meetrit. Näitusel osalemiseks ei pea olema EteKLi liige.

Näitusele kandideerimiseks tuleb saata 25. veebruariks täidetud ankeet ja foto tööst aadressile tekstiilikunst@gmail.com märksõnaga VABADUS või tuua paberkandjal galeriisse Kunstiaken, Vene tn. 20.

Töö kontseptsiooni kirjeldus võib olla kuni 750 tähemärki (koos tühikutega) ja lisatud foto(d) ei pea olema trükikõlbulik(ud), kuid esitatud materjal peab andma žüriile tööst ettekujutuse.

Näitusel osalemise otsustab ETeKLi juhatuse poolt kokkukutsutud žürii. Žürii otsusest teavitatakse kandideerinud kunstnikke meili teel.
Ankeedi saadame liidu liikmetele meilitsi ja seda saab ka siit alla laadida. (väljaprinditav registreerimisleht)

Loomingulist vabadust soovib ETeKL-i juhatus! Email again:
Fotosid võib tasuta kasutada ETeKLi tegevust tutvustavates väljaannetes.