AinikkiEiskop_detail


 MTÜ Eesti Tekstiilikunstnike Liit

on professionaalsete tekstiilikunstnike loominguline ühendus, mis asutati 15. veebruaril 1993. Praeguseks on ETeKLi liikmeid üle 90.
Ühingu eesmärkideks on
Eestis kujunenud tekstiilikunsti traditsioonide põlistamine ja edasiarendamine. Ühingu liikmete loomingulise tegevuse toetamine ja ergutamine. Tekstiilikunstialase hariduse arendamine ja konsultatsioonide andmine, erialase kunstiõpetuse ja enesetäiendamise korraldamine.
Eesti tekstiilikunsti tutvustamine kodu- ja välismaal, tekstiilikunstiga seotud informatsiooni kogumine ja vahendamine.

ETeKLi liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ja kunstiteadlased ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega toetavad ühingu põhikirjalisisi eesmärke.

ETeKLi auliikmeks on Eesti kunsti ja ühingu ees erilisi teeneid omavad isikud.

ETeKLi juhatus: Kaire Tali (juhataja); Ainikki Eiskop, Aet Ollisaar, Sigrid Huik, Kadi Pajupuu

Kontakt
juhataja: Kaire Tali

ETeKLi aadress
Vabaduse väljak 6
Tallinn

Põhikiri.

 

 

 

Aasta tekstiilikunstnikuks valitakse...

 

aasta jooksul enim silmapaistnud tegija tekstiilikunsti või -disaini vallas. Eesti Tekstiilikunstnike Liit on Aasta Tekstiilikunstniku preemiat andnud välja alates aastast 1996.
 Kandideerida saavad tekstiilikunstnike liidu liikmed. Kandideerimiseks esitab kunstnik määratud tähtajaks oma portfolio (illustreeriva materjali). Kandidaate võivad üles seada ka juhatus ja teised liidu liikmed, paludes kunstnikul esitada oma materjalid.
Žüriil on õigus lisaks Aasta tekstiilikunstniku tiitlile esile tõsta teisi väljapaistnud kandidaate valdkondade kaupa (näiteks parim disaintoode; parim sisekujundus; tekstiilialane kirjutis; viljakas näitusetegevus; intrigeeriv, väljapaistev, novaatorlik, loomingut kokkuvõttev jm. näitus, grupinäitus jne.). Lisatiitel antakse tõeliselt silmapaistvate saavutuste eest, nende puudumisel jäetakse andmata.

 

Aasta Tekstiilikunstniku valimist organiseerib juhatus: teatab matejalide esitamise tähtaja, kutsub kokku žürii, suhtleb pressiga. Juhatus esitab Kultuurkapitalile taotluse rahalise stipendiumi saamiseks Aasta Tekstiilikunstnikule.

Žürii koosseis:
1. Eelmine Aasta Tekstiilikunstnik
2. Kunstnike Liidu esindaja
3. Tekstiilikunstnike Liidu esindaja, juhatuse liige
4. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi esindaja
5. Sisekujundajate või Disainerite Liidu esindaja
6. Pressi esindaja, ajakirjanik
7. Kunstiteadlane

Hindamissüsteem:
Hindamine toimub kirjalikult hindamissedelitega.
1. koht 5 punkti
2. koht 4 punkti
3. koht 3 punkti
4. koht 2 punkti
5. koht 1 punkt
Võrdse puktisumma korral on võitjaks see, kellel on enam maksimumpunkte. Kui pukte on mitme kandidaadi vahel võrdselt, siis tehakse hääletus.
Valimistulemused ei kuulu kommenteerimisele ja hoitakse saladuses kuni juhatus organiseerib aasta tekstiilikunstniku tiitli omistamise tseremoonia ja võtab ühendust tiitli saaja(tega) ja teavitab pressi.

Aasta Tekstiilikunstniku preemiad

1996 Katrin Pere
1997 Erika Pedak
1998 Katrin Pere
1999 Elna Kaasik
2000 Ülle Raadik
2001 Krista Leesi
2002 Tiina Puhkan
2003 Mare Kelpman
2004 Tiina Puhkan
2005 Peeter Kuutma
2006 Milvi Thalheim
2007 Aet Ollisaar
2008 Anu Raud
2009 Maasike Maasik
2010 Mare Kelpman
2011 Ene Pars
2012 Katrin Pere